Links

Onze Kernen

Gewestelijk en Regionaal

Afdelingen & werkgroepen van Natuurpunt

Cursusaanbod

Natuurpunt.Educatie
Natuurpunt Educatie stelt zich tot doel mensen te vormen die inzetbaar zijn op het vlak van natuurstudie en -behoud. Met educatie rond natuurstudie, -behoud en -beheer is het uiteindelijk de bedoeling het maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen te vergroten.